Vytváření svěřenských fondů

– jakožto majetkových entit, nezávislých na majetkovém osudu svého zakladatele, poskytujících užitek dle pravidel předem stanovených zakladatelem