Úschova listin a peněz

Správa majetku – úschova listin a peněz

V této agendě notář podléhá evidenční povinnosti Notářské komory – veškeré vklady a též vydání peněz z úschovy notáře jsou notářem povinně hlášeny na notářskou komoru, za účelem pojištění vkladů je notář povinen identifikovat bance skutečného vlastníka peněžních prostředků, po vydání peněžních prostředků z úschovy notář vydá připsaný úrok vlastníku peněžních prostředků.