Manželské smlouvy

Manželské smlouvy upravující zákonný režim majetkového práva manželů:

– umožňují ochránit majetek ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů před
   výkonem rozhodnutí za účelem úhrady dluhů, které vytvořil druhý z manželů
– umožňují oddělení jmění obou manželů
– vymezují existenci společné domácnosti
– umožňují volbu rozhodného práva
– mají účinky vůči třetím osobám zápisem skutečnosti o modifikaci manželského
   majetkového režimu do rejstříku nazvaného Evidence listin o manželském
   majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR.