Dohody se svolením k vykonatelnosti

– ve smyslu procesní dohody
– umožňující dlužníkovi získat lepší postavení vůči věřiteli co do důvěryhodnosti
   a věřiteli co do vymahatelnosti svého oprávněného nároku