Notářský úřad

Mgr. David Borský

notář v Lounech

Mgr. David Borský zahájil činnost notáře v notářské kanceláři v Lounech dne 1. ledna 2015.

Předchozí notář, který zastával tento úřad, byla JUDr. Zdeňka Moravcová, jejíž notářské zápisy a dědické spisy Mgr. David Borský převzal.

Mgr. David Borský sídlí v objektu na stejné adrese kde sídlila JUDr. Zdeňka Moravcová, po zásadní rekonstrukci zde byl zřízen bezbarierový přístup pro klienty notářské kanceláře.

Notářský úřad je tvořen kromě notáře též jeho spolupracovníky a spolupracovnicemi, které tvoří odborný tým, poskytující veškeré notářské služby.

Je to především agenda v rámci pozůstalostního řízení, ve které z pověření Okresního soudu v Lounech, vydává notář usnesení o pozůstalosti, kterým se pozůstalostní řízení končí.

Další agenda notáře pak spočívá v sepisování právních dokumentů v oblasti občanského práva, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

V neposlední řadě jsou to služby spočívající v ověřování podpisů a listin a vydávání různých výpisů, které notář jako kontaktní místo Czech point je oprávněn vydávat, přičemž tyto služby jsou zajišťovány též mimo notářskou kancelář v Lounech či mimo místo konání úředních dnů v Praze.

Notář Mgr. David Borský poskytuje veškeré právní služby též v jazyce německém a anglickém.

Kvalitou služeb a přístupem ke klientovi se snaží přiblížit notářská kancelář lidem.